Despre noi

Centrul Local Orizont Brașov este mai mult decât un simplu loc pentru activități, este un cămin, o familie – un întreg suflet, care din 19 aprilie 2015 unește destinele a sute de tineri și adulți dedicați.
Povestea centrului a început în zilele fragede ale anului 2015, având în prim-plan o mână de omuleți, toți călăuziți fiind de aceeași dorință arzătoare: să lase o lume mai bună. Banii nu erau niciodată destui, materialele pentru activități le lua fiecare de acasă, fără vreo strângere de inimă, iar timpul nu știa cum să le ofere pic de răgaz. Însă iată că, toate acele nopți nedormite și lacrimi vărsate din fericire, recunoștință ori deznădejde au creat locul care ulterior a devenit un real izvor de iubire : Orizont Brașov.
Astfel, cu timpul, proiecte îndrăznețe care au ajuns la inimile a nenumărați oameni, au prins amploare: de la tabere ori campanii organizate cu resurse puține, în zile limitate, la obținerea personalității juridice și creșterea unor cercetași determinați, implicați în proiecte naționale și mondiale, Orizontul a ieșit învingător în fața oricărei provocări date de viață. Donații câștigate prin muncă și zâmbete, cărări străbătute cu oboseală și cu petale de bucurie, focuri de tabără pline de distracții și prietenii și nu în ultimul rând, zile obișnuite, transformate în adevărate miracole – asta înseamnă Orizont Brașov pentru fiecare suflet cald care îi pătrunde adâncurile.


Ce este cercetășia?

Cercetășia este o mișcare la nivel mondial care, prin metodele educației nonformale, ajută tinerii să se dezvolte atât pe plan exterior, cât și pe plan interior, devenind astfel un real punct de sprijin pentru societate. Ziua cercetășiei este sărbătorită an de an pe 22 februarie, ziua de naștere a celui care a pus bazele acesteia: Sir Robert Baden Powell.
Aceasta înseamnă mai mult decât simple activități recreaționale – aceasta este un adevărat stil de viață, adoptat trup și suflet de iubitorii ei. Însă cu timpul, acest “stil de viață” devine o familie, un cămin, în care sufletele celor implicați nu doar se schimbă și cresc împreună, ci schimbă la rândul lor alte suflete, aducând acea rază de lumină pe care toți o doresc atât de mult în lume.
Nu în ultimul rând, cercetășia deschide porțile către noi oportunități, conexiuni, valori și experiențe, care scot la iveală versiunea cea mai bună din fiecare individ, având misiunea de a lăsa lumea un loc mai bun.

Cercetășia în România

Primele grupuri de cercetași români au apărut înainte de Primul Război Mondial, creativitatea de care au dat dovadă aducându-le recunoștința oficială în 1914, odată ce a luat naștere Asociația Cercetașii României.
În timpul Primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mână de ajutor în spatele liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era nevoie, înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti. În memoria celor ce au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat singurul monument din lume dedicat cercetaşilor.
În 1922 Asociaţia Cercetaşii României devine membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetăşeşti. În 1937, anul desfiinţării sale, Organizaţia se afla peste tot unde era nevoie de ajutorul ei.
În urma ordinului de abolire dat de Carol al II-lea, Asociaţia îşi suspendă orice activitate. Renăscută în 1990, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“, cea mai mare mişcare neguvernamentală de tineret din România, se face repede cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate.
În 1993, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este singura mişcare cercetăşească din România reprimită în Organizaţia Mondială a Mişcării Scout care numără în prezent peste 30.000.000 membri activi în 216 ţări şi teritorii. În România, peste 3.500 de membri îşi desfăşoară activitatea în 75 de grupuri.

Ce oferă cercetășia?

Educație pentru viață, completând educația primită la școală și în familie, dezvoltă autocunoașterea și dorința de a ști, de a explora și de a descoperi.

Experiență în leadership, oferind copiilor și tinerilor oportunitatea de a își dezvolta abilitățile de lider și de a le pune în practică, acest lucru realizându-se prin concentrarea asupra activităților de grup, oferind fiecărui individ posibilitatea de a coordona grupul din care face parte.

Un mod de viață, prin principiile care stau la baza cercetășiei, un mod pe care copiii și tinerii și-l asumă respectând legea și promisiunea cercetașului. Prin cele trei dimensiuni pe care le abordează – spiritual, social și personal – cercetășia te învață cum să îți respecți angajamentele zi de zi.

Distracție cu un scop prin recreere, atingându-și scopul de a susține copiii și tinerii în dezvoltarea lor fizică, intelectuală, socială și spirituală. Cercetășia contribuie la construirea încrederii și a stimei de sine, la dezvoltarea abilităților de învățare, leadership, team building, aventură în aer liber și de distracție. Cercetașii învață cum să facă alegerea potrivită și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru o viață independentă.

Provocări pentru adulți, oferindu-le șansa de a ajuta tinerii să se dezvolte, o modalitate de a îmbunatăți relația dintre generații și calitatea societății în care trăim. Adulții se află, la rândul lor, într-un proces continuu de dezvoltare personală prin formarea pe care o primesc și prin experiențele pe care le trăiesc alături de copii și tineri.

Noțiuni de bază legate de Cercetășie

Animatorul = liderul care îşi asumă responsabilitatea grupului pe un timp determinat în cadrul activităţilor, în momente importante ale vieţii cotidiene (trezire, masă, activităţi, repaus, somn);

Ariile de dezvoltare = cele şase dimensiuni ale structurii de dezvoltare a personalităţii vizate de Metoda Scout: fizic, intelectual, social, afectiv, spiritual şi de caracter;

Cadru simbolic = o sugestie de model de societate în care copiii cresc, se joacă şi învaţă în toată perioada petrecută la o anumită ramură de vârstă, ajutându-i să trăiască şi să înţeleagă mai repede şi mai uşor Metoda Scout;

Camp = ieşire de cel puţin două zile în aer liber/ natură, în aceeaşi locaţie;

Careu = aşezarea exploratorilor şi liderilor lor în forma unui pătrat, exploratorii fiind grupaţi în patrule ce ocupă trei dintre laturi, iar liderii pe cea de-a patra;

Centru Local (CL) = denumirea sub care sunt înregistrate toate structurile teritoriale ale ONCR, conform statutului; un centru local poate funcţiona juridic ca filială (cu personalitate juridică proprie), sau sucursală (centru local fără personalitate juridică);

Cercetăşia = mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile şi Metoda Scout;

Cercetaş = orice persoană cu vârsta de peste 7 ani, care îşi desfăşoară activitatea în formaţiuni specifice cercetăşiei (centre locale, unităţi, patrule) conform ramurilor de vârstă;

Consiliul Şefilor de Patrulă = structura locală compusă din toţi şefii de patrulă ai unei unităţi de cercetaşi dintr-un centru local;

Explorator = cercetaşul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani;

Eşarfa de cercetaş = unul din principalele elemente de identificare a cercetaşilor din toată lumea, individualizată prin modul în care se poartă (răsucit) şi prin modul în care se leagă (nodul prieteniei). Eşarfa exploratorilor este albastră cu bordură albă;

Fişa de activitate = documentul care conţine descrierea completă a unei activităţi, incluzând denumirea acesteia, locaţia posibilă de desfăşurare, obiectivele urmărite, precum şi resursele necesare desfăşurării ei;

Hike = drumeţie de maxim 48 de ore a unui grup de cercetaşi, într-o anumită zonă;

Întâlnire = activitatea unui grup de cercetaşi care durează câteva ore, desfăşurată de obicei în aceeaşi locaţie;

Însemn de merit = distincţie obţinută de un cercetaş, care atestă cunoştinţele sau abilităţile dobândite de acesta, într-un domeniu specific;

Învăţarea prin acţiune = element al Metodei Scout ce presupune învăţarea prin experimentare, cercetaşii fiind implicaţi activ şi având un rol principal în desfăşurarea tuturor activităţilor;

Jamboree (termen tradus din dialectul indienilor americani) = “întâlnire paşnică între triburi”; desemnează în general campurile în care se întâlneşte un număr foarte mare de cercetaşi, adesea din mai multe ţări;

Legea cercetaşului = un set de norme ce reflectă principiile cercetăşeşti aşa cum au fost ele promovate de fondatorul mişcării, Lordul Robert Baden-Powell; fiecare ramură de vârstă are propria variantă a legii;

Lider = orice adult de peste 18 ani care are responsabilităţi educative sau organizatorice în cadrul ONCR;

Lupişor = cercetaşul cu vârsta între 7 şi 10 ani;

Metoda Scout (cercetăşească) = un sistem de auto-educaţie progresivă bazată pe şapte instrumente educaţionale: Legea şi Promisiunea Cercetaşului, învăţarea prin acţiune (learning by doing), lucrul în grupuri mici (sistemul patrulelor), cadrul simbolic, sistemul de progres personal, viaţa în natură si sprijinul adulţilor;

Obiective educaţionale = obiective pedagogice urmărite în dezvoltarea lupişorilor pe parcursul celor patru ani petrecuţi la această ramură de vârstă, stabilite în funcţie de ariile de dezvoltare şi de caracteristicile acestora.

Organizaţia Naţională Cercetaşii României (ONCR) = structură asociativă de tineret, îndrumată de lideri adulţi, unitară, independentă, apolitică, neguvernamentală şi fără scop patrimonial, ce activează pe întreg teritoriul României şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile ţării; este singura asociaţie de cercetaşi din România ce este membră fondatoare a OMMS, fiind înfiinţată în anul 1913 şi reînfiinţată în 1990, cu sediul la Bucureşti;

Patrula = formaţiunea de bază în funcţionarea unei unităţi, formată din 4 – 8 cercetaşi din aceeaşi ramură de vârstă, având un şef de patrulă ales din rândul membrilor săi;

Planul de activitate = plan ce se realizează la începutul anului cercetăşesc împreună cu toţi liderii de unitate, urmărind atingerea unor obiective educaţionale pentru fiecare ramură de vârstă;

Promisiunea = unul din elementele esenţiale ale pedagogiei cercetăşeşti, care reprezintă acceptul voluntar al valorilor mişcării de către o persoană; promisiunea are valoare personală şi permanentă;

Ramurile de vârstă = presupun o împărţire a membrilor organizaţiei, în funcţie de vârsta acestora (7-10 ani – lupişori; 11-14 ani – temerari; 15-18 ani – exploratori; 18-21 ani – seniori);

Sistemul de progres personal = un cadru de referinţă creat în scopul orientării şi evaluării creşterii fiecărui tânăr, având ca prioritate absolută satisfacerea cererilor şi nevoilor fiecărui copil în parte;

Sistemul patrulelor = unul din elementele Metodei Scout ce presupune împărţirea cercetaşilor în grupuri de 4-8 persoane din aceeaşi ramură de vârstă, ce se autoguvernează şi în cadrul cărora aceştia pot avea iniţiative proprii în privinţa activităţilor pe care le desfăşoară;

Temerar = cercetaşul cu vârsta între 11 şi 14 ani;

Unitatea = structura la nivelul centrului local compusă din 2-5 patrule aparţinând aceleiaşi ramuri de vârstă, îndrumată de unul sau mai mulţi lideri adulţi;