Termeni și condiții

Persoanele care doresc să susțină financiar activitățile de educație experiențială și în natură (Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.) o pot face printr-o donație către Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Orizont Brașov (denumită în continuare CL Orizont Brașov).

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor educaționale derulate de CL Orizont Brașov. 

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și CL Orizont Brașov.

În baza acestor termeni și condiții, CL Orizont Brașov își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către CL Orizont Brașov, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul CL Orizont Brașov este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută CL Orizont Brașov definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.
 • CL Orizont Brașov își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Donațiile vor fi folosite de către CL Orizont Brașov pentru a susține proiectele educaționale. CL Orizont Brașov este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.
 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și CL Orizont Brașov.

2. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitățile de educație experiențială și în natură ale CL Orizont Brașov prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către CL Orizont Brașov prin intermediul platformei Stripe și/sau prin transfer bancar direct în contul CL Orizont Brașov.
 2. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

3. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Nu vom accepta donații de la persoane fizice sau juridice implicate în sfera politică.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin Stripe sau direct CL Orizont Brașov, de la orice contributor, este de 5000€.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profit/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal. 

4. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către CL Orizont Brașov se vor face prin intermediul paginii „Donează” de pe site-ul scoutbrasov.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă CL Orizont Brașov, sau prin transfer bancar în conturile CL Orizont Brașov.

Donațiile vor fi acceptate de CL Orizont Brașov atât timp cât site-ul scoutbrasov.ro își continuă activitatea.

Donațiile către CL Orizont Brașov ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar CL Orizont Brașov.

Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către CL Orizont Brașov.

Din momentul în care donația este procesată, CL Orizont Brașov va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze activitatea și programul educațional desfășurat de CL Orizont Brașov. 

5. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

CL Orizont Brașov își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele CL Orizont Brașov sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația CL Orizont Brașov.

CL Orizont Brașov își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determina că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care CL Orizont Brașov consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

6. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

CL Orizont Brașov își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de CL Orizont Brașov în conformitate cu clauza 5, CL Orizont Brașov poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

7. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate CL Orizont Brașov, de aici.

8. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici CL Orizont Brașov, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al CL Orizont Brașov nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

9. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și CL Orizont Brașov, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

10. CONTACT 

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:

Email: contact@scoutbrasov.ro